Izjava o privatnosti i kolačići

Dobro došli na Pickbox TV kanal!

 

Opšti uslovi korišćenja propisuju uslove i pravila za korišćenje internet stranice pickbox.tv od strane krajnjih korisnika.

Pickbox TV kanal je linearni televizijski nezemaljski kanal dostupan u ponudi telekoma u Hrvatskoj i regiji (dalje u tekstu „kanal“).

Pravo korišćenja internet stranice je lično pravo krajnjeg korisnika. Korisnik svoje pravo korišćenja ne sme da prenosi na druge fizičke ili pravne osobe. Korisnik nije ovlašćen da prijavljuje druge fizičke ili pravne osobe.

Prihvatanje Uslova korišćenja

Korišćenjem internet stranice pickbox.tv, krajnji korisnici pristaju na Uslove korišćenja.

Pristankom na Uslove korišćenja, krajnji korisnici potvrđuju da su pročitali i razumeli Opšte uslove, pravila o Zaštiti privatnosti (niže u tekstu), Postavke kolačića (tekst niže) kojima se uređuje upotreba veb stranice.

AKO SE NE SLAŽETE SA OVDE NAVEDENIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE OVE INTERNET STRANICE.

Promena Uslova korišćenja

PICKBOX d.o.o. za usluge zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja, ako to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja ili Izjavu o poverljivosti podataka. Nastavak korišćenja internet stranice nakon objave promenjenih Uslova korišćenja ili Izjave o poverljivosti na internetu podrazumeva da korisnik prihvata izmene.

Privatnost

Lični podaci podležu našoj Zaštiti privatnosti, čiji su uslovi sadržani niže u tekstu. Molimo da krajnji korisnik proveri našu Zaštitu privatnosti kako bi razumeo našu praksu i dodatne detalje o našoj marketinškoj komunikaciji.

Odricanje od garancije i ograničenje odgovornosti

Krajnji korisnik se slaže da internet stranicu koristi ISKLJUČIVO NA SOPSTVENU ODGOVORNOST, tako da kompanija PICKBOX d.o.o. za usluge ne odgovara:

(A) ZA POSLEDICE KOJE MOGU NASTATI KORIŠĆENJEM OVE INTERNET STRANICE

(B) ZA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DATE PREKO OVE INTERNET STRANICE.

Intelektualno vlasništvo

Ova internet stranica je privatno vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija preko ove internet stranice mora da bude u skladu s ovim Uslovima korišćenja.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici pickbox.tv ekskluzivno su pravo kompanije PICKBOX d.o.o. za usluge ili se koriste uz izričito odobrenje nosioca autorskih prava i nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE ILI MENJANJE NA DRUGI NAČIN OVE INTERNET STRANICE BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA KOMPANIJE PICKBOX d.o.o. za usluge STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Uslova korišćenja može da dovede do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinioca zbog kršenja autorskih prava, prava žiga ili prava nekog drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internet stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom, i druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja, tekstove, softver, fotografije, videomaterijale, grafiku, muziku, zvuk, kao i ceo sadržaj internet stranice pickbox.tv, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne sme da menja, objavljuje, prenosi, učestvuje u prenosu ili prodaji, stvara izvedenice, ili na bilo koji način iskorišćava bilo koji sadržaj, u celosti ili delimično. Krajnji korisnik može da preuzima, ispisuje i čuva materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu sopstvene upotrebe. Nije dopušteno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja kompanije PICKBOX d.o.o. za usluge i nosioca autorskog prava.

Merodavnost suda

Sedište kompanije PICKBOX d.o.o. za usluge je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Za pravne sporove koji mogu da nastanu kao posledica korišćenja ove internet stranice (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) merodavan je sud u Zagrebu i rešavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korišćenjem ove internet stranice, krajnji korisnik pristaje na to da je za bilo koji spor ili zahtev proizašao iz ovih Uslova, ili koji je u vezi s ovim Uslovima, ili u vezi s njihovim sprovođenjem, merodavan sud u Zagrebu i hrvatsko pravo.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

POLITIKA PRIVATNOSTI – POLITIKA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA PICKBOX

PICKBOX d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću, Radnička 52, Zagreb (dalje: PICKBOX) se obavezuje na zaštitu Vaših ličnih podataka na osnovu EU Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

PICKBOX d.o.o. prepoznaje važnost zaštite privatnosti, bezbednosti i zaštite podataka za korisnike naših usluga i svih osoba koje s nama stupe u kontakt, stoga je naš cilj da ponudimo zaštitu za sve naše operacije i da implementiramo dosledne pravilnike i procedure.

Ova izjava o zaštiti privatnosti informiše Vas o našim praksama zaštite i mogućnostima odabira načina, prikupljanja i korišćenja podataka o Vama. Ova izjava o zaštiti privatnosti se odnosi na sve veb stranice PICKBOX-a, domene, usluge, aplikacije i proizvode, kao i na sve naše zaposlene.

Molimo Vas da Politiku privatnosti ‐ Politiku zaštite ličnih podataka PICKBOX (u daljnjem tekstu Politika privatnosti) povremeno proverite s obzirom na moguće izmene koje će biti prikazane na stranici.

Ova Politika privatnosti definiše PICKBOX politiku prema prikupljanju, korišćenju, otkrivanju i prenosu Vaših ličnih podataka. Korišćenjem, posećivanjem ili pregledanjem PICKBOX-a, prihvatate i saglasni ste s našim praksama prema ličnim podacima opisanim u nastavku.

Svrha prikupljanja ličnih podataka

Lične podatke prikupljamo pre svega radi osiguravanja pružanja tražene usluge i što efikasnijeg odgovora na Vaš upit.

Vreme trajanja Politike privatnosti

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete na kontakt s nama i time nam dajete za pravo da obrađujemo Vaše lične podatke u skladu sa naznačenom svrhom. Zaštita privatnosti Vaših podataka je trajna.

Prikupljanje ličnih podataka

Podaci koje prikupimo preko platformi poput Google Analytics, Google AdWords, Facebook, WonderPush ili Midas su anonimizovani, što znači da ne uparujemo lične podatke sa ostalim parametrima (npr. Vaše ime i prezime sa ostalim podacima koji se odnose na korišćenje naših usluga). Drugim rečima, kolačići preko kojih prikupljamo takve podatke ne sadrže podatke po kojima korisnici mogu da se identifikuju. U slučaju da su postavke Vaše konfiguracije postavljene na način da odbijate prikupljanje nekih podataka – podaci neće biti prikupljeni i sačuvani (npr. blokiranje kolačića). U slučaju da ste odabrali takvu opciju, ne garantujemo optimalno korisničko iskustvo.

Zadržavamo pravo da pratimo Vašu interakciju s nama i da prikupljamo podatke koji se odnose na Vas i Vaše korišćenje naše usluge, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vašu onlajn aktivnost, korespondenciju, uređaje i podatke o softveru (npr. operativni sistem ili Internet pretraživač).

Podaci koje prikupljamo su:

Ime i prezime, imejl adresa i/ili broj telefona – podatke možemo da koristimo samo u slučaju da ih navedete sami (npr. putem kontakt forme ili imejlom)

Kolačići / cookies / pixels – automatski prikupljamo opšte podatke poput vremena provedenog na stranicama, lokacija korisnika, vrstu uređaja. Kolačiće i pixele prikupljamo putem Google Analytics, Google AdWords, WonderPush i/ili Facebook platforme.

Podatke koje prikupimo koristimo za:

Interno generisanje izveštaja – korisničko iskustvo nam je važno i iz istog razloga konstantno želimo da unapređujemo naše usluge

Za prilagođavanje sadržaja – traženje informacije o lokaciji ili postavki konfiguracije kako bismo prilagodili jezik interfejsa i/ili dostupni sadržaj

Marketinške aktivnosti – prikupljene podatke koristimo u svrhu oglašavanja putem platformi /kanala oglašavanja poput njuzletera, Google AdWords, Google AdWords remarketinga, WonderPush notifikacija u internet pretraživaču, Facebook i Facebook remarketinga.

U slučaju da želite da se Vaši podaci izuzmu sa Google ili Facebook oglašivačke mreže, molimo Vas da posetite svoje korisničke profile na navedenim platformama i izmenite svoje postavke koje se odnose na oglašavanje, oglašivačke aktivnosti i deljenje sopstvenih podataka. Ako ne želite više da primate notifikacije na Vašem internet pretraživaču putem WonderPush platforme, u postavkama pretraživača onemogućite notifikacije za ovu stranicu.

U slučaju da imate nekih pitanja ili želite da se Vaši podaci izuzmu iz naših baza (u slučaju kada je to moguće) molimo da nas kontaktirate putem imejla: info@pickbox.tv

Sadržaj Politike privatnosti

Vaše lične podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka, EC 2019/679. Prikupljene podatke ćemo čuvati na primeren način i obezbediti njihovu poverljivost. Prikupljene podatke nećemo prosleđivati trećim osobama bez Vašeg izričitog dopuštenja.

Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učešće u nekoj aktivnosti na našim stranicama.

Pickbox Vam neće slati neželjenu poštu. Pickbox ne odgovara za slučajnu grešku ili grešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje garantovane zaštite Vaših podataka, ali garantuje da će greška biti otklonjena, ako je to moguće, što pre.

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo lične podatke koje prikupimo nikome izvan PICKBOX-a bez Vaše dozvole, (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje/omogućavanje usluge). Od ovoga se izuzimaju slučajevi u kojima je prodavac po valjanom nalogu ovlašćenih od državnih tela, u skladu sa zakonom, dužan da dostavi ili dopusti uvid u lične podatke kupca.

Prodavac prikuplja lične podatke kupca samo u meri u kojoj su nužni za ispunjenje njegove obaveze, za informisanje o novim i akcijskim proizvodima i dostavu promotivnih materijala, unapređenje odnosa s kupcima i radi provere drugih podataka potrebnih za onlajn kupovinu.

Kupac ima pravo da zatraži dopunu, ispravak ili izmenu netačnih ličnih podataka. Prodavac redovno daje kupcu mogućnost izbora upotrebe njegovih podataka, uključujući mogućnost odluke želi li ili ne da se njegovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe.

Tajnost podataka

Želimo da jasno naglasimo da prilikom poseta ovim stranicama Vaši lični podaci ostaju tajni, osim ako želite da ih dobrovoljno otkrijete drugim stranama.

Podaci pokriveni sistemom Politike privatnosti:

Ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja, imejl, broj telefona i/ili faksa, jedinstveni matični broj građana (JMBG), ostali podaci koje razmenite s nama, a želite da ostanu tajni.

Bezbednost podataka

Radi bezbednosti podataka na našim serverima i kako bismo osigurali pristupačnost usluge svim korisnicima, ovaj sistem koristi softver koji prati posete na mreži i prepoznaje neovlašćene pokušaje otpremanja ili izmene podataka, kao i one koji bi mogli da uzrokuju štetu na neki drugi način.

Neovlašćeni pokušaji otpremanja ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Kontrola

Svaka osoba ima pravo uvida u svoju zbirku ličnih podataka, da zahteva pristup svojim ličnim podacima i da ih menja, pravo na popravak, zaborav, ograničenje obrade, prigovor i prenos podataka i u svakom trenutku sme da otkaže odobrenje za korišćenje ličnih podataka, da zahteva promenu podataka ili brisanje iz baze podataka.

To možete da uradite tako što pošaljete zahtev našem službeniku za zaštitu podataka, pisanim putem ili lično, dolaskom na našu adresu.

Upotreba kolačića (Cookies)

Kako bismo olakšali pregledanje naših internet stranica, naši serveri mogu da koriste kolačiće. Reč je o veoma malim tekstualnim datotekama koje server postavlja na računar korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičkih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na delove stranica koje zahtevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići ne mogu da se koriste za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaš računar. Pregled naših stranica moguć je i bez upotrebe kolačića, ako je Vaš internet pretraživač tako postavljen, ali u tom slučaju neke od funkcionalnosti neće biti u potpunosti dostupne.

Poruka elektronskom poštom

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e‐poštu) s ličnim podacima po kojima Vas je moguće identifikovati, bilo putem e‐pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahteva.

Linkovi

Radimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmeravanja s naših internet stranica upućuju na internet stranice koje ne sadrže ilegalan i/ili štetan sadržaj. Međutim, stranice i adrese na mreži se brzo menjaju i ne možemo uvek da garantujemo za sadržaj svake adrese na koju Vas usmerimo. Ako imate bilo kakva pitanja ili sumnje u vezi s našom Politikom privatnosti, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom internet adresom, molimo Vas da nam se javite.

Kontaktirajte nas

Ukoliko imate pitanja vezana za privatnost, molimo da kontaktirate službenika za zaštitu podataka PICKBOX :

Ime i prezime predstavnika: Marijana Gredelj

Imejl: info@pickbox.tv

Adresa: Radnička cesta 52, 10 000 Zagreb