Izjava o zasebnosti in piškotki

Dobrodošli na kanalu Pickbox TV!

Splošni pogoji uporabe določajo pogoje uporabe in pravila uporabe spletne strani pickbox.tv za končne uporabnike.

Kanal Pickbox TV je linearni televizijski nezemeljski kanal, dostopen pri telekomunikacijskem ponudniku na Hrvaškem in v regiji (nadalje v besedilu: kanal).

Pravica do uporabe spletne strani je pravica končnega uporabnika. Uporabnik svoje pravice uporabe ne sme prenašati na druge fizične ali pravne osebe. Uporabnik nima pooblastila prijaviti drugih fizičnih ali pravnih oseb.

Strinjanje s Pogoji uporabe

Z uporabo spletne strani pickbox.tv končni uporabnik soglaša s Pogoji uporabe.

S soglašanjem s Pogoji uporabe končni uporabnik potrjuje, da je prebral in razumel Splošne pogoje, pravila o varovanju zasebnosti (spodaj v besedilu) in nastavitve piškotkov (spodaj v besedilu), s katerimi se ureja uporaba spletne strani.

ČE SE S TU NAVEDENIMI POGOJI UPORABE NE STRINJATE, PROSIMO, DA NE UPORABLJATE TE SPLETNE STRANI.

Spremembe Pogojev uporabe

PICKBOX d.o.o. si za storitev pridržuje pravico kadarkoli in brez predhodnega obvestila, če meni, da je to potrebno, ukiniti ali spremeniti katerokoli določilo tu navedenih Pogojev uporabe ali Izjavo o zaupnosti podatkov. Z nadaljevanjem uporabe spletne strani po objavi spremenjenih določil Pogojev uporabe ali Izjave o zaupnosti podatkov na spletu se smatra, da uporabnik soglaša s spremembami.

Zasebnost

Za osebne podatke veljajo naši pogoji o Varovanju zasebnosti, ki so navedeni spodaj v besedilu. Prosimo, da končni uporabnik pregleda naše Varovanje zasebnosti, da bo razumel našo prakso in podrobnosti o naši marketinški komunikaciji.

Opustitev jamstva in omejitev odgovornosti

Končni uporabnik soglaša, da bo spletno stran uporabljal izključno na lastno odgovornost, zato podjetje PICKBOX d.o.o. za usluge ne odgovarja:

(A) ZA POSLEDICE,  KI BI LAHKO  NASTALE Z UPORABO TE SPLETNE STRANI

(B) ZA TOČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO KATEREKOLI INFORMACIJE, STORITVE ALI BLAGA, PODANIH PREK TE SPLETNE STRANI

Intelektualna lastnina

Ta spletna stran je zasebna last. Vsa medsebojna komunikacija in interakcija, ki se odvijata preko te spletne strani, morata biti s skladu s temi Pogoji uporabe.

Do vsega materiala na spletni strani pickbox.tv ima ekskluzivno pravico podjetje PICKBOX d.o.o. za usluge ali pa material uporablja ob izrecnem dovoljenju nosilca pravic na žigih in/ali dizajnu. VSAKRŠNO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOS, OBJAVLJANJE, POVEZOVANJE, GLOBOKO  POVEZOVANJE ALI SPREMINJANJE NA DRUG NAČIN TE SPLETNE STRANI BREZ IZRECNEGA PISNEGA DOVOLJENJA PODJETJA PICKBOX d.o.o. za usluge JE STROGO PREPOVEDANO! Kršenje Pogojev uporabe lahko privede do pravdnega postopka in/ali do kazenskega pregona proti storilcu zaradi kršenja avtorskih pravic, pravic žiga ali drugih oblik pravic do intelektualne lastnine.

Spletna stran vsebuje material, zaščiten z avtorskimi pravicami, žigom, dizajnom ter druge informacije, za katere veljajo druge pravice fizičnih ali pravnih oseb, vključno z, vendar brez omejitve na besedila, programsko opremo, fotografije, videomateriale, grafiko, glasbo zvok, kot tudi celotno vsebino spletne strani pickbox.tv ter v skladu s predpisi Republike Hrvaške. Končni uporabnik ne sme spreminjati, objavljati, prenašati, sodelovati pri prenosu ali prodaji, ustvarjati različic ali na kakršenkoli način izkoriščati vsakršno vsebino v celoti ali delno. Končni uporabnik lahko prevzame, natisne ali shrani material, zaščiten z avtorskimi pravicami, samo za namen lastne uporabe. Brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja PICKBOX d.o.o. za usluge in nosilca avtorskih pravic ni dovoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdajanje ali komercialno izkoriščanje prevzetega materiala.

Pristojnost sodišča

Sedež podjetja Pickbox d.o.o. za usluge je v Zagrebu, Republika Hrvaška. Za vse morebitne pravne spore, ki bi lahko nastali kot posledica uporabe te spletne strani (razen če je s posebnim dogovorom navedeno drugače), je pristojno sodišče v Zagrebu in se rešujejo v skladu s predpisi Republike Hrvaške. Z uporabo te spletne strani končni uporabnik soglaša, da sta za kakršenkoli morebitni spor ali zahtevo, ki bi izhajala iz teh Pogojev uporabe ali bila v povezavi z izvajanjem teh Pogojev uporabe, pristojna sodišče v Zagrebu ter hrvaška zakonodaja.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

POLITIKA ZASEBNOSTI – POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV PICKBOX

PICKBOX d.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, Radnička 52, Zagreb (nadalje: PICKBOX), se zavezuje varovati vaše osebne podatke na podlagi Splošne uredbe o varovanju podatkov EU (GDPR).

PICKBOX d.o.o. se zaveda pomembnosti varovanja zasebnosti, varnosti in zaščite podatkov za uporabnike naših storitev in vseh oseb, ki pridejo v stik z nami, zato je naš cilj ponuditi zaščito za vse naše operacije ter implementirati dosledne pravilnike in procedure.

Ta izjava o varovanju zasebnosti vas informira o naših praksah in možnostih izbire načina zbiranja in uporabe vaših podatkov. Ta izjava o varovanju zasebnosti se nanaša na vse spletne strani PICKBOXA, domene, storitve, aplikacije, produkte in naše zaposlene.

Prosimo vas, da Politiko zasebnosti – Politiko varovanja osebnih podatkov (nadalje v besedilu: Politika zasebnosti) zaradi morebitnih sprememb, ki bodo objavljene na spletni strani, občasno pregledate.

Ta Politika zasebnosti določa PICKBOXOVO politiko zbiranja, uporabe, razkrivanja in prenosa vaših osebnih podatkov. Z uporabo, obiskom ali pregledovanjem PICKBOXA sprejemate in soglašate z našimi praksami ravnanja z osebnimi podatki, opisanimi v nadaljevanju.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Osebne podatke zbiramo predvsem zaradi zagotavljanja zahtevane storitve ter čim bolj učinkovitih odgovorov na vaša vprašanja.

Čas trajanja Politike zasebnosti

V trenutku predaje vaših podatkov sprejemate kontakt z nami in nam s tem dajete pravico do obdelave vaših podatkov skladno z omenjenim namenom. Varovanje vaših podatkov je trajno.

Zbiranje osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbiramo prek platform, kot so Google Analytics, Google AdWords, Facebook, WonderPush ali Midas, so anonimizirani, kar pomeni, da podatkov ne združujemo z drugimi parametri (npr. vašega imena in priimka z ostalimi podatki, ki se nanašajo na uporabo naših storitev). Z drugimi besedami, piškotki, prek katerih zbiramo take podatke, ne vsebujejo podatkov, po katerih bi lahko identificirali uporabnika. V primeru, da so nastavitve vaše  konfiguracije nastavljene tako, da zavračate zbiranje nekaterih podatkov, podatki ne bodo zbrani in shranjeni (npr. blokada piškotkov). Če ste izbrali to možnost, pa ne zagotavljamo optimalne uporabniške izkušnje.

Pridržujemo si pravico spremljati vašo interakcijo z nami in zbirati podatke, ki se nanašajo na vas in vašo uporabo naše storitve, vključno z, vendar ne omejeno na vašo spletno aktivnost, korespondenco, naprave in podatke o programski opremi (npr. operacijski sistem ali spletni pregledovalnik).

Podatki, ki jih zbiramo, so:

Ime in priimek, e-naslov in/ali številka telefona – podatke lahko uporabimo samo v primeru, da jih navedete sami (npr. na kontaktnem obrazcu ali prek e-pošte).

Piškotki/cookies/pixles – samodejno zbiramo splošne podatke, kot je čas, ki ga prebijete na spletni strani, lokacija uporabnika, vrsta naprave. Piškotke in pixle zbiramo z Google Analytics, Google AdWords, WonderPush in/ali Facebookovo platformo.

Zbrane podatke uporabljamo za:

Interno generiranje poročil – uporabniška izkušnja je za nas pomembna, zaradi česar se ves čas trudimo izboljšati naše storitve.

Za prilagajanje vsebine – iskanje informacij o lokaciji ali nastavitvah konfiguracije, da lahko prilagodimo jezik uporabniškega vmesnika in/ali dostopno vsebino.

Marketinške aktivnosti – zbiranje podatkov uporabljamo za namen oglaševanja na platformi/oglaševalskem kanalu, kot so e-novice, Goggle AdWords, GoogleAdwords remarketing, WonderPush obvestila v spletnem pregledovalniku, Facebook in Facebook Remarketing.

V primeru, da želite, da se vaši podatki izvzamejo iz oglaševalske mreže Google in Facebook, vas prosimo, da na svojem uporabniškem profilu spremenite nastavitve, ki se nanašajo na oglaševanje, oglaševalske aktivnosti in deljenje podatkov. Če nočete več prejemati obvestil v vašem spletnem pregledovalniku na platformi WonderPush, v nastavitvah pregledovalnika onemogočite obvestila za to stran.

Če imate kakšno vprašanje ali želite, da vaše podatke izvzamemo iz naših baz (v primeru, da je to mogoče), nam pišite na: info@pickbox.tv

Vsebina Politike zasebnosti

Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varovanju podatkov EC 2019/679. Zbrane podatke bomo hranili na ustrezen način in zagotovili njihovo zaupnost. Zbranih podatkov brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrivali tretjim osebam.

Zbiramo samo tiste osebne podatke, ki ste nam jih prostovoljno zaupali. Od vas ne zahtevamo, da nam pošljete te podatke, da bi vam omogočili dostop do naše strani, in ne zahtevamo, da razkrijete več vaših podatkov, kolikor je zares potrebnih za sodelovanje v določeni aktivnosti na naših straneh.

Pickbox vam ne bo pošiljal neželene pošte. Pickbox ne odgovarja za neželeno napako ali napako zaradi višje sile ali drugih objektivnih okoliščin, s katerimi bi prišlo do nenamernega kršenja zagotavljanja varovanja vaših podatkov, zagotavlja pa, da bo, če je to mogoče, napako čim prej odpravil.

Zbranih podatkov ne prodajamo, ne prenašamo in ne razkrivamo nikomur zunaj PICKBOXA brez vašega dovoljenja (razen podatkov, ki so nujni za poslovne partnerje pri izvrševanju/omogočanju storitve). Iz tega so izvzeti primeri, v katerih je prodajalec po veljavnem nalogu pristojnih organov v skladu z zakonom dolžan dostaviti ali dovoliti vpogled v kupčeve osebne podatke.

Prodajalec zbira kupčeve osebne podatke samo v meri, ki je nujna za izpolnitev njegove obveznosti, za informiranje o novih akcijskih produktih ter dostavo promocijskega materiala, izboljšanje odnosov s kupci ter druga preverjanja podatkov, potrebnih za spletni nakup.

Kupec ima pravico zahtevati dopolnilo, popravek ali spremembo osebnih podatkov. Prodajalec daje kupcu redno možnost izbire uporabe njegovih podatkov, vključno z možnostjo odločitve, ali želi ali ne, da se njegovo ime odstrani s seznama, ki ga uporablja za marketinške namene.

Zaupnost podatkov

Jasno poudarjamo, da pri obisku teh strani vaši osebni podatki ostajajo zaupni, razen če bi jih sami želeli razkriti drugim stranem.

Podatki, za katere velja sistem Politike zasebnosti

Ime in priimek, datum rojstva, naslov bivanja, e-naslov, telefonska številka in/ali faksa, osebna matična številka (EMŠO) ter ostali podatki, ki ste jih izmenjali z nami, vendar želite, da ostanejo zaupni.

Varnost podatkov

Zaradi varnosti podatkov na globalni mreži naših ponudnikov in da bi zagotovili dostopnost storitve vsem uporabnikom, ta sistem uporablja programsko opremo, ki spremlja obiske na mreži ter prepozna nepooblaščene poskuse odpreme ali spreminjanja podatkov kot tudi tiste, ki bi lahko povzročili škodo na kakšen drug način.

Nepooblaščeni poskusi odpreme ali spreminjanja podatkov na tej lokaciji so strogo prepovedani.

Nadzor

Vsak ima pravico do vpogleda v zbirko svojih osebnih podatkov, zahtevati dostop do svojih podatkov, jih spremeniti, popraviti, pozabiti, omejiti njihovo obdelavo, ugovarjati in prenesti podatke ter kadarkoli preklicati dovoljenje za njihovo uporabo, zahtevati spremembo podatkov ali izbris iz baze podatkov.

To lahko naredite tako, da pošljete zahtevo našemu pooblaščencu za varovanje podatkov pisno ali osebno na našem naslovu.

Uporaba piškotkov (Cookies)

Da bi olajšali pregledovanje naših spletnih strani, naši ponudniki globalne mreže uporabljajo piškotke. Gre za zelo majhne besedilne datoteke, ki jih ponudnik prenese na računalnik uporabnika, da lahko spremlja izbiro posameznih jezikovnih različic naših strani kot tudi ob vstopu na dele strani, ki zahtevajo vnos uporabniškega imena in gesla. Piškotkov ni mogoče uporabljati za zagon programa ali prenos virusa na vaš računalnik. Pregledovanje naših strani je mogoče tudi brez uporabe piškotkov, če je vaš spletni pregledovalnik tako nastavljen, vendar pa v tem primeru nekatere funkcionalnosti ne bodo dostopne v celoti.

E-sporočila

Ko nam pošljete e-sporočilo z osebnimi podatki, po katerih vas je mogoče identificirati, po e-pošti, z vprašanjem, komentarjem ali obrazcem, ki nam ga dostavite po e-pošti, te podatke uporabljamo za namen izpolnjevanja vaših zahtev.

Povezave

Naredili bomo vse, kar je v naši močeh, da zagotovimo, da vas bo vsaka preusmeritev z naših spletnih strani preusmerila na spletne strani, ki ne vsebujejo nezakonitih in/ali škodljivih vsebin. Toda strani in naslovi se hitro spreminjajo in ne moremo vedno jamčiti za vsebino vsakega naslova, na katerega vas preusmerimo. Če imate kakršnokoli vprašanje ali dvome v zvezi z našo Politiko zasebnosti ali v zvezi s svojimi izkušnjami s to spletno stranjo, vas prosimo, da nam pišete.

Kontaktirajte nas

V kolikor imate kakšno vprašanje v zvezi z zasebnostjo, vas prosimo, da pišete pooblaščenki PICKBOXA za varovanje podatkov:

Ime in priimek predstavnice: Marijana Gredelj

E-naslov: info@pickbox.tv

Naslov: Radnička cesta 52, 10 000 Zagreb