Декларация за поверителност и бисквитки

Добре дошли в телевизионния канал Pickbox TV!

Общите условия за ползване предписват условията и правилата за използване на уебсайта pickbox.tv от крайните потребители.

Телевизионният канал Pickbox TV е линеен неназемен телевизионен канал, който се предлага в телекомуникационния микс в Хърватия и региона (наричан по-долу „Каналът“).

Правото на използване на уебсайта е лично право на крайния потребител. Потребителят не трябва да прехвърля правото си на използване на други физически или юридически лица. Потребителят няма право да регистрира други физически или юридически лица.

Приемане на Условията за ползване

Използвайки pickbox.tv уебсайт, крайните потребители се съгласяват с Условията за ползване.

Съгласявайки се с Условията за ползване, крайните потребители потвърждават, че са прочели и разбрали Общите условия, Правилата за защита на личните данни (по-долу в текста) и Настройките за бисквитки (текстът по-долу), регулиращи използването на уебсайта.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПОСОЧЕНИ ТУК, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕЗИ УЕБСАЙТОВЕ.

Промяна на Условията за ползване

По отношение на услугите PICKBOX LLC си запазва правото да прекрати или промени някое от Условията за ползване или Декларацията за поверителност на данните, посочени тук, по всяко време и без предизвестие, ако сметне за необходимо. Продължаването на използването на уебсайта, след публикуването на променените Условия за ползване или Декларация за поверителност на данните в интернет, означава, че потребителят приема промените.

Поверителност

Личните данни са предмет на нашите Правила за защита на личните данни, чиито условия са посочени по-долу. Моля, помолете крайния потребител да прегледа нашите Правила за защита на личните данни, за да разбере нашите практики и допълнителните детайли относно нашите маркетингови комуникации.

Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността

Крайният потребител се съгласява да използва уебсайта ЕДИНСТВЕНО НА СВОЙ СОБСТВЕН РИСК и по този начин компанията PICKBOX LLC не носи отговорност за:

(А) ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ УЕБСАЙТ

(B) ЗА ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, УСЛУГА ИЛИ СТОКИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЧРЕЗ ТОЗИ УЕБСАЙТ.

Интелектуална собственост

Този уебсайт е частна собственост. Цялата комуникация и взаимодействие, които се осъществяват чрез този уебсайт, трябва да са в съответствие с тези Условия за ползване.

Всички материали, намиращи се на уебсайта pickbox.tv, са изключително право на PICKBOX LLC или се използват с изричното разрешение на притежателите на авторски права и притежателите на търговски марки и / или права върху дизайн. ВСЯКО КОПИРАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ, ПУБЛИКУВАНЕ, СВЪРЗВАНЕ, ДЪЛБОКО СВЪРЗВАНЕ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН МОДИФИЦИРАНЕ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ, БЕЗ ИЗРИЧНОТО ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ НА PICKBOX LLC, е строго забранено! Нарушаването на Условията за ползване може да доведе до съдебно производство и/или наказателно преследване срещу нарушителя за нарушаване на авторски права, права върху търговски марки или друга форма на права на интелектуална собственост.

Уебсайтът съдържа материали, защитени с авторско право, търговска марка, дизайн и друга информация, обхваната от правата на физически или юридически лица, включително, но не само, текст, софтуер, снимки, видео, графики, музика, звук, както и цялото съдържание на уебсайта pickbox.tv, в съответствие със законите на Република Хърватия. Крайният потребител не трябва да променя, публикува, предава, участва в прехвърлянето или продажбата, да създава производни продукти или по какъвто и да е начин да използва каквото и да е съдържание, изцяло или частично. Крайният потребител може да изтегля, отпечатва и съхранява материали с авторски права само за лична употреба. Копирането, разпространението, препредаването, публикуването или търговската експлоатация на изтеглените материали не е разрешено без изричното писмено разрешение на PICKBOX LLC и притежателя на авторските права.

Съдебна юрисдикция

Седалището на PICKBOX LLC е в Загреб, Република Хърватия. За правни спорове, които могат да възникнат в резултат на използването на този уебсайт (освен ако не е посочено друго в отделно споразумение), компетентният съд е в Загреб и те трябва да бъдат решавани в съответствие със законодателството на Република Хърватия. Използвайки този уебсайт, крайният потребител се съгласява, че за всеки спор или претенция, произтичащи от тези Условия или свързани с тези Условия или тяхното изпълнение, компетентният съд е в Загреб и се прилага хърватското законодателство.

ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ (GDPR)

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА PICKBOX

PICKBOX LLC, дружество с ограничена отговорност, ул. Радничка 52, Загреб (наричано по-долу PICKBOX), се ангажира да защитава вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни на ЕО (GDPR).

PICKBOX LLC осъзнава важността на поверителността, сигурността и защитата на данните за потребителите на нашите услуги и всички лица, които влизат в контакт с нас. Затова нашата цел е да осигурим защита за всички наши операции и да прилагаме последователни политики и процедури.

Тази декларация за поверителност Ви информира за нашите практики за защита и възможностите за избор, с които разполагате по отношение на събирането и използването на Вашите данни. Тази декларация за поверителност се отнася за всички уебсайтове, домейни, услуги, приложения и продукти на PICKBOX, както и за всички наши служители.

Моля, преглеждайте периодично Политиката за поверителност – Политика за защита на личните данни на PICKBOX (наричана по-долу Политика за поверителност) за възможни промени, които ще бъдат показани на страницата.

Тази Политика за поверителност определя политиката на PICKBOX относно събирането, използването, разкриването и прехвърлянето на Вашите лични данни. Като използвате, посещавате или разглеждате PICKBOX, Вие приемате и се съгласявате с нашите практики по отношение на личните данни, както е описано по-долу.

Цел на събирането на лични данни

Ние основно събираме лични данни, за да гарантираме предоставянето на исканата услуга и да осигурим най-ефективния отговор на Вашите запитвания.

Продължителност на Политиката за поверителност

При предоставяне на Вашите данни, Вие се съгласявате да се свържете с нас, като по този начин ни предоставяте правото да обработваме Вашите лични данни в съответствие с определената цел. Защитата на поверителността на Вашите данни е постоянна.

Събиране на лични данни

Данните, които събираме чрез платформи като Google Analytics, Google AdWords, Facebook, WonderPush или Midas, са анонимизирани, което означава, че не свързваме лични данни с други параметри (напр. Вашето име и фамилия с други данни, свързани с използването на нашите услуги). С други думи, бисквитките, чрез които събираме такива данни, не съдържат информация, чрез която потребителите могат да бъдат идентифицирани. Ако настройките на конфигурацията ви са зададени така, че да отказват събирането на определени данни – данните няма да бъдат събирани и съхранявани (напр. блокиране на бисквитки). Ако изберете такава опция, не гарантираме оптимално потребителско изживяване.

Запазваме си правото да наблюдаваме взаимодействието Ви с нас и да събираме данни, свързани с Вас и използването на нашата услуга, включително, но не само, Вашата онлайн активност, кореспонденция, устройства и софтуерни данни (напр. операционна система или интернет браузър).

Данните, които събираме, включват:

Име и фамилия, имейл адрес и/или телефонен номер – можем да използваме тази информация, само ако я предоставите доброволно (например чрез формуляр за контакт или имейл).

Бисквитки / пиксели – автоматично събираме общи данни, като например времето, прекарано на страниците, местоположенията на потребителите и типовете устройства. Събираме бисквитки и пиксели чрез Google Analytics, Google AdWords, WonderPush и/или платформата Facebook.

Използваме събраните данни за:

Генериране на вътрешни отчети – ценим потребителското изживяване и постоянно се стремим да подобряваме услугите си поради тази причина.

Персонализиране на съдържанието – търсене на информация за местоположението или настройките на конфигурацията, за да се приспособи езикът на интерфейса и / или наличното съдържание.

Маркетингови дейности – използваме събраните данни за рекламни цели чрез платформи/канали като например бюлетини, Google AdWords, ремаркетинг в Google AdWords, известия от браузъра WonderPush, ремаркетинг във Facebook и Facebook.

Ако искате да изключите данните си от рекламната мрежа на Google или Facebook, моля, посетете потребителските си профили на тези платформи и коригирайте настройките си, свързани с реклама, рекламни дейности и споделяне на собствените си данни. Ако вече не желаете да получавате известия в браузъра си чрез платформата WonderPush, деактивирайте известията за този сайт в настройките на браузъра си.

Ако имате въпроси или искате вашите данни да бъдат изключени от нашите бази данни (където е възможно), моля, свържете се с нас на имейл: info@pickbox.tv

Съдържание на Политиката за поверителност

Събираме и обработваме Вашите лични данни в съответствие с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните, ЕО 2019/679. Събраните данни ще се съхраняват по подходящ начин, като се гарантира тяхната поверителност. Няма да препращаме събраните данни на трети страни без Вашето изрично разрешение.

Събираме само лични данни, които са ни предоставени доброволно. Не изискваме от Вас да ни изпращате тази информация, за да Ви предоставим достъп до нашите страници, и не Ви молим да разкривате повече данни, отколкото в действителност е необходимо, за да участвате в дейност на нашите сайтове.

Pickbox няма да ви изпраща нежелана поща. Pickbox не носи отговорност за случайни грешки или грешки, причинени от форсмажорни обстоятелства или други обективни обстоятелства, които водят до случайно нарушаване на гарантираната защита на Вашите данни, но гарантира, че грешката ще бъде поправена, ако е възможно, възможно най-скоро.

Не продаваме, прехвърляме или разкриваме личните данни, които събираме, на никого извън PICKBOX без ваше разрешение (с изключение на данните, необходими на бизнес партньорите за изпълнение / активиране на услугата). Това изключва случаите, когато в съответствие със закона продавачът, в следствие на валидна заповед от упълномощени държавни органи, е длъжен да предостави или да разреши достъп до личните данни на купувача.

Продавачът събира личните данни на купувача само до степента, необходима за изпълнение на задължението му, информиране за нови и промоционални продукти, доставка на промоционални материали, подобряване на връзките с клиентите и проверка на други данни, необходими за онлайн покупки.

Купувачът има право да поиска допълване, коригиране или промяна на неверни лични данни. Продавачът редовно предоставя на купувача възможност за избор относно използването на неговите данни, включително възможността да реши дали името му трябва да бъде премахнато от списъците, използвани за маркетингови цели.

Поверителност на данните

Искаме да подчертаем, че по време на посещенията на тези страници Вашите лични данни остават поверителни, освен ако доброволно не изберете да ги разкриете на други страни.

Данни, обхванати от системата за Политиката за поверителност:

Име и фамилия, дата на раждане, адрес на пребиваване, имейл, телефонен и/или факс номер, единен граждански номер (ЕГН), други данни, обменяни с нас, които желаете да останат поверителни.

Сигурност на данните

За да се гарантира сигурността на данните на нашите сървъри в глобалната мрежа и да се гарантира достъпността на услугата за всички потребители, тази система използва софтуер, който следи онлайн посещенията и идентифицира неоторизирани опити за качване или промяна на данни, както и такива, които биха могли да причинят вреда по някакъв друг начин.

Неоторизираните опити за качване или промяна на данни на това място са строго забранени.

Контрол

Всяко лице има право да прегледа събраните негови лични данни, да поиска достъп до и промяна на личната си информация, както и правото на коригиране, забравяне, ограничаване на обработката, възражение и преносимост на данните. По всяко време потребителят може да оттегли съгласието си за използване на лични данни, да поиска промени в данните или изтриване от базата данни.

Можете да направите това, като подадете искане до нашето длъжностно лице по защита на данните, писмено или лично, като ни посетите на нашия адрес.

Използване на бисквитки

За да улесним сърфирането в нашите уебсайтове, нашите глобални мрежови сървъри могат да използват бисквитки. Това са много малки текстови файлове, които сървърът поставя на компютъра на потребителя, за да проследява избора на конкретни езикови вариации на нашите страници, както и при достъп до части от сайта, които изискват въвеждане на потребителско име и парола. Бисквитките не могат да се използват за изпълнение на програми или създаване на вируси на вашия компютър. Разглеждането на нашите страници е възможно дори и без използването на „бисквитки“, ако вашият интернет браузър е конфигуриран по този начин, но в този случай някои функционалности може да не са напълно достъпни.

Имейл комуникация

Когато ни изпращате имейли, съдържащи лични данни, чрез които можете да бъдете идентифицирани, независимо дали чрез имейл с въпрос или коментар или формуляр, изпратен до нас по имейл, ние използваме тази информация, за да изпълним вашите заявки.

Връзки

Правим всичко по силите си, за да гарантираме, че всички пренасочвания от нашите уебсайтове водят до уеб страници, които не съдържат незаконно и / или вредно съдържание. Въпреки това, уеб страниците и адресите в интернет се променят бързо и не винаги можем да гарантираме съдържанието на всеки адрес, към който Ви пренасочваме. Ако имате въпроси или притеснения относно нашата Политика за поверителност или опита си с този уеб адрес, моля, свържете се с нас.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, свързани с поверителността, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на PICKBOX:

Име на представителя: Марияна Гредел

Имейл: info@pickbox.tv

Адрес: Радничка цеста 52, 10 000 Загреб