ИМПРЕСУМ

Информация за компанията:

Pickbox d.o.o. Радничка цеста 52, 10 000 Загреб

Компанията е регистрирана в:

Търговски регистър в Загреб Tt-13/19783-4;

Фирмено дело: 080869251; ЕИК: 03331453241

Членове на борда:

Sanja Božić-Ljubičić, MEDIJI-SVE O d.o.o.

Акционерен капитал:

2.640,00 Евро изцяло вписани

IBAN:

HR1423400091110701581 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.

HR9823600001102375767 Zagrebačka banka d.d.