Како да го гледате каналот Pickbox TV?

Од новите серии и филмови сте оддалечени на само едно кликнување со далечинскиот управувач?

MK Telekom

Македонски Телеком

Pickbox TV каналот најдете го на 517. позиција.
Достапен е во Филмскиот канал во пакетите TV M и TV L.

Total TV

Тотал ТВ

Pickbox ТV каналот се наоѓа на 108. позиција на платормата Тотал ТВ.
Достапен е за сите корисници уште од пакетот Старт.